'ACT AS A LEADER'

Een 4-daagse MasterClass die bestaat uit twee modules met topexperts op het gebied van media, theater en leiderschap. Elke module duurt twee aaneengesloten dagen. In de eerste module staat ‘geïnspireerd handelen’ centraal, in de tweede ‘inspirerend handelen’.

 

Startdatum: 20 november 2024 in Amsterdam

 

Doelstelling

Het programma:

 • maakt uw leiderschap zichtbaar en daarmee effectiever;
 • verbindt uw passie en bezieling aan uw daadwerkelijke gedrag;

 • is specifiek op uw individuele behoefte en leerdoelen afgestemd;
 • is authentiek en ongekunsteld;

 • psychologiseert niet;

 • is weliswaar compact, maar gericht op de lange-termijn werking;
 • reikt u oefeningen aan die u in uw eigen werkpraktijk kunt in-oefenen;
 • vergroot uw vermogen anderen te inspireren.

Opbouw

Het programma bestaat uit twee modules:

 

Module 1 Handelen vanuit inspiratie (20 en 21 november 2024)

 

Deze module verbindt uw passie en drijfveren aan uw handelen. Dat gebeurt in drie stappen:

 • Stap 1: ‘lichaam en leiderschap’: gericht op het aanscherpen van uw zintuigen, waardoor u beter leert waarnemen en u zich realiseert wat van de implicaties van uw gedrag op anderen zijn.
 • Stap 2: ‘van persoonlijke missie (roeping) naar handeling’: waardoor wordt u gedreven? hoe kan dat optimaal in uw leiderschap tot uiting komen? 
 • Stap 3: inoefenen van handelingen die nauw aansluiten bij uw persoonlijke missie en authenticiteit.

Docenten in deze eerste module zijn o.a.:

 • topacteur Gijs Scholten van Aschat: met een interactieve sessie over Shakespeare’s anti-held ‘Hamlet’ die door een overmaat aan reflectie en zelfonderzoek helemaal vastloopt in nietsdoen;
 • theatermaakster Marieke Giebels: hoe kun je, door je zintuigen te gebruiken, emoties bij anderen en jezelf beter begrijpen? En daardoor: beter leiding geven?;
 • topdocenten van de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunst Academie die deelnemers (individueel) coachen op het gebied van stemgebruik, mimiek, houding etc.

 

Module 2 Anderen inspireren (16 en 17 januari 2025)

 

In deze module staat uw vermogen om uw collega’s/medewerkers aan te spreken op hun ‘drive’ centraal. Hoe doet u dat precies?

Verder komen in deze module ook ‘de oogst’, verankering en borging van het programma aan de orde.

 

Docenten in de tweede module zijn o.a.:

 • dr. Marijke Spanjersberg: hoe inspireer je mensen met aansprekende taal?;
 • de internationaal vermaarde performer Jos Houben, die deelnemers coacht om op authentieke wijze hun verhaal te doen: niet als een praatpaal, maar vooral door het lichaam te laten (mee)spreken. Bezield, open en uitnodigend;

 • drs. Yvette Fijen, stemdocent en artistiek leider van de ATKA: de stem als instrument van inspiratie.

Voorbereiding

We voeren met alle deelnemers individueel een kort kennismakingsgesprek, waarin uw leerdoelen vastgesteld worden. Ook de globale inhoud en werkwijze van het programma komen aan bod.

Tussendoor

In de periode tussen de modules krijgt u bezoek van een jonge, aankomende acteur (een student van de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie) die een halve dag samen met u optrekt en u, tijdens de Terugkomdag, trakteert op speelse reflecties.

Tussendoor

In de periode tussen de modules krijgt u bezoek van een jonge, aankomende acteur (een student van de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie) die een halve dag samen met u optrekt en u, tijdens de Terugkomdag, trakteert op speelse reflecties.

Geïnteresseerd?